Alkoholbehandlingscenter

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Søg
Søg kun:

Søgeord følgende

Fundet totalt 12 resultater.

1. Alkoholbehandling og alkoholmisbrug
(diverse-tabita/Nyheder)
... eller angsttilstande). Er du har et alkoholmisbrug, har du ud over at indtage for meget alkohol, haft mindst 3 af de følgende 6 symptomer inden for de sidste 12 måneder:  en stærk fysisk eller ...
... stater i USA definerer alkoholisme på følgende måde; "en tilstand, hvad en person er ude at stand fil at tage vare på sig selv og sine interesser pga. vanemæssig og umådeholden indtagelse af alkohol, narkotika ...
... jeg boede efterfølgende hos min far, desværre havde min mor valgt ikke at fortælle mig han var alkoholiker, fordi hun regnede med jeg ikke ville tror på hende eftersom jeg altid havde været fars lille ...
4. Lykkepiller
(diverse-tabita/Blog)
... tilbyder følgende: 2 dage med overnatning 1 dag med frokost 1 dag med familie/samlever 1-2 timers ene samtaler med psykologen 1-2 timers Samtaler med ægtefælde/partner Selvhjælps grupper med gruppeleder ...
5. Depression og behandling
(diverse-tabita/Blog)
... haft en mani eller en let mani, en såkaldt hypomani Ikke have en fysisk lidelse som kan forklare symptomerne Man skal have mindst 2 af følgende kernesymptomer:   Man er i dårligt humør ...
6. Alkoholforgiftning
(diverse-tabita/Blog)
... om disse personer kun har drukket en lille mængde alkohol, kan de komme i en psykoselignende tilstand. De kan blive voldelige og efterfølgende ikke huske noget om, hvad de har foretaget sig under rusen. ...
7. Alkoholmisbrug
(diverse-tabita/Blog)
... Møllen tilbyder alkoholbehandling som døgnbehandling med efterfølgende efterbehandling. Alkoholbehandling tilrettelægges altid individuelt. Vores alkoholbehandling er baseret på Anonyme Alkoholikeres ...
8. Medicinafhængig
(diverse-tabita/Blog)
Medicinafhængig Denne side er inddelt i følgende områder: De 3. medicingrupper, Bivirkninger, abstinenssymptomer, Nedtrapning og behandling af afhængigheden. Der findes 3 hovedgrupper, hvor ...
9. Anonyme Alkoholikere
(diverse-tabita/Nyheder)
... – alt efter hvilken side af bordet, man sidder ved… I behandlingen tages der som hovedsigte fat på 3 områder: •Nedbrydning af benægtelsen med efterfølgende erkendelse og ikke mindst accept af afhængigheden. ...
10. Alkoholmisbrug
(diverse-tabita/Nyheder)
... efterfølgende. Man bør ifølge sundhedsministeriet ikke indtage alkohol sammen med antidepressiv medicin. Man kan derefter spørge, hvorfor der så udskrives antidepressiv medicin til alkoholmisbrugere.  ...
11. AA Guidlines
(diverse-tabita/Nyheder)
... kan listerne også gøres tilgængelige for visse instanser - som for eksempel rehabiliteringscentre og rekonvales-centhjem - der udelukkende bruger dem til at henvise folk til AA. Følgende procedure er foreskrevet ...
12. Anonyme Alkoholikere
(diverse-tabita/Nyheder)
Anonyme Alkoholikere Anonyme alkoholikere er et udbredt fælleskab bestående af selvhjælpsgrupper også kaldet AA. Anonyme Alkoholikere har følgende formåls paragraf Anonyme Alkoholikere er et fællesskab ...