Alkoholbehandlingscenter

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stil alkoholikeren et ultimatum

Email Udskriv

Stil alkoholikeren et ultimatum


Som pårørende er det næsten en uoverskuelig opgave at motivere alkoholikeren til behandling. Et ultimatum er ofte den bedste løsning..
De pårørende gør mange forsøg, men ofte opnås kun løfter eller halvhjertede forsøg fra alkoholikeren.
Du kan ringe og få gratis og anonym vejledning på Møllens døgntelefon 7580 2433.
Du kan også ringe direkte til Erik Zinck alle dage indtil kl. 23.00 tlf. 4019 3563.

Opbygning af motivation. Brug et ultimatum
For at opnå varig motivation må alkoholikeren stilles nogle konsekvenser i udsigt. Et samspil mellem familie, venner og behandlingscenter er særdeles effektivt.
Løfter som; "jeg vil gøre alt for dig, hvis du holder op med at drikke" virker ikke, alkoholikeren har en sygelig trang, og kan ikke lokkes. Det har større effekt at fremsætte løfter om afsløring af alkoholikerens misbrug.
Trusler som: ”vi bliver skilt”, ”du mister arbejdet”, ”vi anmelder dig for spritkørsel” eller ”du får ikke dine børn at se” vil straks give en reaktion hos alkoholikeren.

Professionel hjælp. Intervention og ultimatum
Vi tilbyder gratis rådgivning og vejleding i motivationsfasen. For at motivere rigtigt er der nogle ord som ikke må bruges, og vendinger som skal bruges. Ofte er beslutsomhed, kombineret med de rette ord og nogle fysiske handlinger, tilstrækkelig til at bringe alkoholikeren i behandling. Hvad der skal gøres i den konkrete situation, er afhængigt af de faktiske forhold, og de er derfor individuelle. Rådgivning før du gør noget er meget vigtigt. Ring til os og spørg efter Erik Zinck, direkte nr. indtil kl. 23.00 tlf. 7026 1224

Besøg hos dig eller os.
Når forholdene taler for et besøg hos os aftaler vi en tid, og du kan være helt anonym. På et forbesøg får du/I en grundig orientering om mulighederne for behandling samt hvilke metoder, der er bedst at bruge for at motivere netop din pårørende til at gå i behandling.
En løsning kan også være en intervention, hvor en af vores medarbejdere kommer ud til jer, og hjælper med at motivere alkoholikeren. En intervention er en meget sikker metode, når der er de nødvendige personer tilstede. Til dato er 94% af vores interventioner lykkedes.

Afklaring.
Før en motivations proces påbegyndes, må de pårørende gøre op med sig selv, hvad der er en tilfredsstillende løsning for de dem.
Behandlingsform og tidspunkt vælges af de pårørende.
Sted og tidspunkt alkoholikeren motiveres samt hvilke personer, der skal være med, vælges af de pårørende. Det er vigtigt at stille det ultimatum som man kan overholde.

Advarsel.

  • Du må aldrig give en alkoholiker et valg. Stil et ultimatum
  • Du må aldrig gå på kompromis med din beslutning.
  • Du må aldrig true med noget du ikke kan/vil holde.
  • Du må ikke lytte til alkoholikerens manipulationer såsom: ”Så kan jeg tage livet af mig”, ”så ser i mig aldrig mere”, alkoholikeren fælder krokodille tårer eller ”elsker i mig ikke mere”.
  • Du må aldrig nogensinde lave en intervention, uden at der er en professionel og erfaren person med som også har terapeutisk baggrund. Ring til Møllen og spørg hvad en intervention er.