Alkoholbehandlingscenter

 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Alkoholmisbrug og alkoholbehandling tlf. 70 26 12 24

Email Udskriv

Alkoholmisbrug og alkoholbehandling tlf. 70 26 12 24

 

Mllen_have__god_web_ny-LILLE

Rådgivning om alkoholbehandling og alkoholmisbrug:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug

 

Minnesotamodellen

Alkoholisme behandlet efter Minnesotamodellen

Betegnelsen bruges her i Norden efter den verdensdel hvor behandlingen er opstået, dvs. i staten Minnesota, USA. Behandlingsmetoden bygger på, at alkoholisme er en sygdom i sig selv, en primær sygdom, at alkoholismen medfører både fysiske, psykiske og sociale nederlag. En del af behandlingsfilosofien kommer fra, Anonyme Alkoholikere og AA's 12 trins program bruges i behandlingen. Behandlingsmetoden går ud fra at en alkoholiker aldrig kan få lært at drikke socialt igen. Hvis vedkommende atter begynder at drikke, vil den kroniske udvikling fortsætte med fatale følger. Alkoholisme kræver en særlig livsform, hvori indstillingen til alkohol og andre rusmidler har en betydelig plads. Behandling af alkoholisme betyder ændring af den gamle livsstil, som ikke mere passer med et ædru liv. For at undgå frustration og angst for en afholdenhed på livstid, lover alkoholikeren sig selv at være ædru en dag ad gangen. Dagen i morgen kan vi ikke gøre noget ved og når den kommer, så hedder den dag den l. dag. Alkoholikeren skal være 100% ansvarlig for sit liv og holde op med at søge syndebukke alle andre steder. Et godt forhold til Anonyme Alkoholikere er en forudsætning for at alkoholikeren vil kunne bibeholde den efter behandlingen opnåede ædruelighed. Alkoholisme er en familiesygdom og derfor bør familien deltage i familiebehandling.  

 

Alkoholisme bliver anerkendt som en sygdom

Det diskuteres stadig, både blandt professionelle og andre, om alkoholisme er en biologisk sygdom, om den opstår på grund af en anden primær sygdom, om den er et tegn på manglende viljestyrke og selvdisciplin, hvor stor betydning det sociale opvækstmiljø har, eller om det skyldes noget helt fjerde. Hvor om alting er, - tyder flere og mere tilbundsgående videnskabelige undersøgelser på, at den biologiske faktor spiller en ikke uvæsentlig rolle. Vi skal helt frem til årene efter 1930 før behandlerne for alvor begynder at lytte til forskerne, der taler for at alkoholisme er en psykisk, fysisk og social lidelse. På samme tid - i 1935 - blev Anonyme Alkoholikere dannet. Fra 1950 sker der en rivende udvikling i USA med hensyn til forskning omkring- og behandling af alkoholikere og andre kemisk afhængige. Det amerikanske lægeforbund (The American Medical Association), Det engelske lægeforbund (The British Medical Association), FN's Sundhedsorganisationen (WHO) samt adskillige landes regeringer og folketing har erklæret alkoholisme for en sygdom, med opfordring til at behandle den som sådan. Året 1971 udsendte House of Delegates, American Medical Association, en erklæring vedrørende alkoholisme, der lød som følger "American Medical Association opfatter alkoholisme som en indviklet sygdom, sammensat af biologiske, psykologiske og sociologiske faktorer og erkender, at de personer, der har sygdommen alkoholisme, bør behandles som patienter. The Association erkender, at der findes flere former for alkoholisme og at ethvert individ bør evalueres og behandles på en individuel måde".

 

Rådgivning om alkoholbehandling og alkoholmisbrug:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug

 

Lidt historie

De mennesker, der arbejdede med alkoholbehandling af alkoholikere i 40'erne og i begyndelsen af 50'erne, følte at deres arbejde var temmelig håbløst. De så de samme patienter komme igen uge efter uge, måned efter måned, men dog sjældent år efter år, fordi de fleste er i mellemtiden døde, eller blev lukket inde på psykiatriske afdelinger. Behandlingen, med de daværende metoder, så ikke ud til at hjælpe, og omkring hele behandlingen af kemisk afhængige herskede der en dyb pessimisme. Adskillige mente også, at alkoholikere i almindelighed var totalt håbløse at hjælpe. l 1948, 1949 og 1950 blev der oprettet 3 nye behandlingscentre for alkoholikere, uafhængige af hinanden, i staten Minnesota i USA. De var alle under stærk indflydelse af en lille gruppe ædru alkoholikere, der kom fra den organisation, vi i dag kender som AA (Anonyme Alkoholikere). To af behandlingscentrene havde til hensigt at bruge ædru alkoholikere som behandlere dvs. terapeuter. Gennem arbejdet med alkoholikerne, skulle disse videregive kernen i den livsfilosofi der findes i Anonyme Alkoholikeres 12 trin. Det tredje var et statshospital, der havde behandlet både kemisk afhængige og mentalt syge patienter, side om side, i godt 30 år. Dette hospital ændrede sine behandlingsmetoder radikalt i 50'erne. Adskillige stater i USA definerer alkoholisme på følgende måde; "en tilstand, hvad en person er ude at stand fil at tage vare på sig selv og sine interesser pga. vanemæssig og umådeholden indtagelse af alkohol, narkotika eller andre stimulanser". De kriterier, der bruges for optagelse på behandlingscentre som anvender Minnesota Modellen, er blandt andre, at hvis alkohol er det primære stof og hashrygning, kokain- eller pillemisbrug kommer i anden række, så hører vedkommende hjemme i behandling for alkoholikere. Hvis stoffer, som sædvanligvis sprøjtes , ryges eller sniffes, som f.eks. heroin kommer i første række i forhold til alkoholen, så er det andre behandlingsformer der skal til. Målsætningen er den samme: at hjælpe de afhængige ud af afhængigheden og være med til at planlægge et, for dem, nyt og værdigt liv med større livskvalitet.

 

Personalet - ædru alkoholikere

Det var et frivilligt program, for alkoholikeren noget af det vigtigste i hans/hendes stræben efter at holde sig ædru. Alene kammeratskabet i AA kunne få mange afhængige fil at vælge ædrueligheden. I AA's filosofi er det nødvendigt for de ædru alkoholikere, at "bringe budskabet videre", dvs. det budskab, at der findes en vej ud af afhængigheden ved at støtte sig til ædru alkoholikere. På grund af denne filosofi var AA'erne parat til at arbejde med aktive alkoholikere. De anså det som en hjælp for deres egen ædruelighed. På behandlingscentrene i Minnesota fandtes der naturligvis læger, psykiatere, sygeplejersker, sygehjælpere, præster, socialrådgivere og psykologer. Disse professionelle finder vi stadigvæk på behandlingscentrene. Men disse specialister havde fundet ud af, at ædru alkoholikere, som også var medlemmer af AA, kunne bruges som bindeled imellem patienterne og det øvrige personale. Inden længe opnåede disse ædru alkoholikere den fortrolighed, som de professionelle specialister forgæves havde søgt. På forbavsende kort tid, var der mange ædru alkoholikere blandt personalet, og da myndighederne i Minnesota i året 1954 gav tilladelse til at definere ansættelsesstillinger som "behandlere i alkoholisme", blev det ædru alkoholikere, der kom til at bestride de stillinger. Den livsholdning og filosofi de havde fået i AA, påvirkede hele behandlingsprogrammer. Såvel det øvrige personale som patienterne lærte om AA's livsanskuelse. Det viste sig, kort og godt, at hvis en restitueret alkoholiker, én, der havde opnået en god og stabil ædruelighed gennem sin medvirken i AA, påtog sig jobbet som behandler, reagerede patienterne mere åbent og ærligt.

 

Behandlingsmuligheder i Danmark i dag

I dag findes der en del behandlingscentre for alkoholikere, som bruger Minnesotamodellens principper. Alle, drives disse af private.

 

Rådgivning om alkoholbehandling og alkoholmisbrug:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug

Side_billed_mllen

 

Skadevirkninger af alkohol

Der sker ingenting ved at nyde et glas vin eller en øl i ny og næ, men ved længerevarende overforbrug - eller decideret alkoholmisbrug, begynder det at få konsekvenser for kroppen: Alkohol har en skadelig og nedbrydende virkning på de fleste af kroppens organer - og ikke kun i form af skrumpelever, som mange forbinder med et stort indtag af alkohol.

Alkoholskader er meget individuelle

Omfanget af skaderne på organerne hænger sammen med, hvor meget du har drukket, og hvor længe overforbruget har stået på. Derudover varierer det fra person til person, hvor meget man kan tåle at drikke. Er du særlig påvirkelig, kan selv et jævnt, men ikke overdrevet, alkoholforbrug give organskader. Større mængder alkohol indtaget på én gang er især skadeligt, så drik derfor ikke for mange genstande ad gangen og hold dig generelt til Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser.

 

Rådgivning om alkoholbehandling og alkoholmisbrug:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug

 

web_s-hus_juni

 

De 7 nye alkoholråd

Sundhedsstyrelsen er kommet med 7 nye alkoholråd. Målet er at give en  mere præcis vejledning om, hvordan man undgår alkoholrelaterede sygdomme, således at den enkelte kan vælge den livsstil og tage den risiko, som man ønsker.

 

1. Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred

 • Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, der påvirker næsten alle kroppens organer.
 • Alkohol kan medvirke til udviklingen af ca. 60 forskellige sygdomme.
 • Selv et lille alkoholforbrug kan give kræft.

 

2. Drik ikke alkohol for din sundheds skyld

 • Et lille alkoholforbrug kan have en hjertebeskyttende effekt for midaldrende og ældre.
 • Men det er sundere at beskytte sit hjerte med fx sund kost og motion, som ikke er kræftfremkaldende.

 

3. Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande eller mindre om ugen for kvinder og 14 for mænd

 • Det defineres som en lav risiko, når én person ud af 100 med et forbrugsniveau på 20 gram alkohol dagligt (knap to genstande)dør af en alkoholrelateret sygdom.
 • Dokumentationen peger ikke på et helt præcist antal genstande, der er tale om en afvejning af forskellige risici.
 • Det anbefales, at man fordeler forbruget af alkohol hen over ugen.

 

4. Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen.

 • Hvis man drikker mere end 14/21, er der behov for, at justere alkoholforbruget, fordi risikoen for at skade helbredet er stor.
 • Sundhedspersonale opfordres til ved et forbrug der overstiger 14/21 at vurdere, om der er behov for en kort intervention hos den praktiserende læge eller henvisning til alkoholbehandling.

 

5. Stop før 5 genstande ved samme lejlighed

 • Jo mere man drikker på en gang jo mere skader man sit helbred.
 • Især unge skal være forsigtige, da deres hjerner er under udvikling og derfor særligt følsomme over for alkohol.
 • Især unge, der drikker meget alkohol på en gang, har en stor risiko for uheld, ulykker og forgiftninger.

 

6. Er du gravid - undgå alkohol

 • Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld
 • Der findes ikke en nedre grænse for moderens alkoholforbrug, under hvilken man med sikkerhed kan sige, at alkoholforbruget vil være uskadeligt for fostret.
 • Da alkohol ikke er sundt for moderen og kan give barnet en lang række skader, vælger Sundhedsstyrelsen en anbefaling, der sikrer de bedste betingelser for udviklingen af et sundt barn.

 

7. Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol

 • Ældre har mindre væske i kroppen, derfor bliver promillen højere.
 • Med alderen har kroppen sværere ved at klare alkohol.
 • Alkohol kan forringe medicinens effekt og øge bivirkningerne.

Kopi www.sundhedsguiden.dk

 

Rådgivning om alkoholbehandling og alkoholmisbrug:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug

 

Mlle_en

 

Hvornår har man et alkoholmisbrug?

 • Man har et alkoholmisbrug, når man skal drikke mere og mere, for at opnå samme virkning.
 • Man har et alkoholmisbrug, når man har en fysisk trang efter alkohol.
 • Man har et alkoholmisbrug, når man ikke kan styre indtagelsen af alkohol.
 • Man har et alkoholmisbrug, når man drikker for at undgå abstinenser.
 • Man har et alkoholmisbrug, når man bliver ved med at indtage alkohol mod sin beslutning.
 • Man har et alkoholmisbrug, når alkohol får en dominerende rolle i hverdagen.

 

 

Link: Alkoholmisbrug
http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Organisk_kemi_og_stoftyper/Alkohol
http://www.netstof.dk/ordforklaring.asp?AjrDcmntId=26

Fakta om alkohol
http://dagenssundhed.dk/index.php/Alkohol/Hvad-er-sandt-og-hvad-er-skroener-om-alkohol.html
http://www.laenken.dk/fakta_om_alkohol.6
http://www.altomalkohol.dk/Topnavigation/Fakta_om_alkohol.aspx
http://www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/alkohol.htm
http://www.scumdoctor.com/Danish/first-aid/alcohol-poisoning/Facts-About-Alcohol-Poisoning.html
http://iform.dk/kost/kost-og-sundhed/fup-eller-fakta-om-alkohol