Minnesotamodellen - Alkoholbehandling tlf.70261224

Udskriv


Minnesotamodellen
Minnesotamodellen

 

Alkoholisme behandlet efter Minnesotamodellen

Man bruger betegnelsen Minnesota her i Norden, fordi behandlingen opstod i den verdensdel, dvs. i staten Minnesota, USA.

Behandlingsmetoden bygger på at man ser alkoholisme som en sygdom, og at den medføre både fysiske, psykiske og sociale problemer. Anonyme Alkoholikere og AA´s 12 trins program er en vigtig del af behandlingsfilosofien.   

Behandlingsmetoden bygger også på at alkoholisme er en kronisk sygdom, og at man derfor aldrig kan lære at drikke socialt igen uden at det vil få fatale følger.   

Man er nød til at ændre sin gamle livsstil som alkoholiker, og indstille sig på en ny livsform, hvori alkohol og andre rusmidler har en betydelig plads. Et nyt liv som ædru alkoholiker skal begynde.

Afholdenhed på livstid kan medføre store frustrationer og angst, hos alkoholikeren. Derfor er en vigtig ting man lære i behandlingen, 1. dags princippet. Det går ud på at alkoholikeren lover sig selv at være ædru en dag af gangen. Og dagen i morgen kan man ikke gøre noget ved, og når den kommer så hedder den dag den 1. dag.

Man skal holde op med at finde syndebukke alle andre steder, og være 100% ansvarlig for sit eget liv. For at bibeholde den opnåede ædruelighed efter alkoholbehandling er det vigtig at have et godt forhold til Anonyme Alkoholikere.  

Man ser alkoholisme som en familiesygdom, og derfor skal familien også i behandling. De pårørende til alkoholikeren har mulighed for at deltage i en familiebehandling, hvor personalet er særligt uddannet til at hjælpe dem igennem de problemer, som har bygget sig op under alkoholikerens alkoholmisbrug.
 

 

Personalet er ædru alkoholikereMllen_terresse_god-Frdig-Web

Anonyme Alkoholikere (AA) var et frivilligt program, og for alkoholikeren noget af det vigtigste der holdte ham ædru. Kammeratskabet i AA hjalp mange til ædruelighed. I AA´s filosofi er det nødvendigt at ”bringe budskabet videre”, dvs. at finde vejen ud af afhængigheden, ved hjælp af andre ædru alkoholikere. Det var på grund af denne filosofi at AAerne var parate til at arbejde med alkoholikere. De så det som en hjælp til deres egen ædruelighed.   

Der fandtes naturligvis læger, psykiatere, sygeplejersker, sygehjælpere, præster, socialrådgivere og psykologer på behandlingscentrene i Minnesota. Disse professionelle findes stadigvæk på behandlingscentrene. Men de havde fundet ud af, at ædru alkoholikere, som også var medlemmer af AA, kunne bruges som bindeled imellem patienterne og det øvrige personale. De ædru alkoholikere opnåede hurtigt en fortrolighed, som de professionelle specialister forgæves havde forsøgt at opnå.

På utrolig kort tid, var der mange ædru alkoholikere blandt personalet, og da myndighederne i Minnesota i året 1954 gav tilladelse til at definere ansættelsesstillinger som "behandlere i alkoholisme", blev det de ædru alkoholikere, der kom til at få stillingerne. Deres livsholdning og filosofi, som de havde fået i AA, påvirkede hele behandlingsprogrammer. Det øvrige personale og patienterne lærte om AA's livsanskuelse.

Det viste sig at ædru alkoholiker som havde opnået en god og stabil hverdag, og medvirket i AA, kunne påtage sig jobbet som behandler, reagerede patienterne mere åbent og ærligt.


Hvis man gerne vil have rådgivning om Alkoholbehandling og Minnesotamodellen kan man altid ring på tlf.70261224

 

Man kan komme i behandlingen over hele landet f.eks. Aalborg, Århus, Kolding, Esbjerg, Odense, København osv…