Alkoholbehandlingscenter

 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Fornægtelse af alkoholmisbrug

Email Udskriv

Fornægtelse af alkoholmisbrug

 

 Forsamtale_stue-WEB

 

For rådgivning om alkoholmisbrug:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://mollen.dk/alkoholmisbrug

 

Hvad gør man, hvis alkoholikeren vedvarende nægter at se sig selv som alkoholiker, men blot som en med alkoholmisbrug? Samtidig med at vedkommende nærer et ønske om at bevare og genvinde et "hyggeligt" forhold til alkoholen og kategorisk nægter muligheden af at stoppe helt. Dette sker på trods af, at advarselslamperne har ringet mange gange og døden har været meget tæt på at banke på et par gange.

 

For rådgivning om alkoholmisbrug:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://mollen.dk/alkoholmisbrug

 

Fænomen, som kaldes "ambivalens", vil sige modsatrettede følelser: "ja, jeg har et alkoholmisbrug/er alkoholiker, men nej jeg vil ikke slippe muligheden for alligevel at drikke". Denne ambivalens er som regel en central kerne i den psykologiske side af afhængigheden, og er i virkeligheden noget af det, som alkoholbehandling skal forsøge at klargøre for den afhængige, så han kan se det, erkende det og tage stilling til det. I sig selv er det dog sjældent nok. De fleste skal have megen hjælp til også at håndtere drikketrangen i de højrisikosituationer, som de oftest har fået indarbejdet "på rygmarven" over mange, mange år. De skal med andre ord både have hjælp til at stoppe, men også til at lære at blive ved med at holde op.

Det kan være en meget sej rod at få trukket op, men at man "for nogle år siden" har været i en eller anden form for alkoholbehandling betyder ikke, at man ikke kan hjælpes. Af en eller anden grund er det tit sværere at acceptere, når det drejer sig om et alkoholproblem, hvorimod de fleste vil acceptere, at en ganske almindelig ryger i gennemsnit skal have syv ophørsforsøg, før det for alvor lykkes at blive ikke-ryger.

At der er alt for mange mennesker, der hvert år dør af deres alkoholafhængighed/-misbrug er fakta. Men det er samtidig en erfaring, at selv mennesker, som alle har dømt ude pludselig har kunnet tage imod hjælp, så de er blevet vedvarende ædru.

 

For rådgivning om alkoholmisbrug:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://mollen.dk/alkoholmisbrug

 

Alkoholbehandling

Den enkeltes alkoholbehandling tager udgangspunkt i at man erkender sit alkoholmisbrug, og forstår dets konsekvenser. At man genkender og håndterer benægtelse, og får redskaber til at håndtere disse. Følelser og personlige vaner afklares, advarselstegn på tilbagefald identificeres, således at du mens du er i alkoholbehandling, får øvelse i at takle disse situationer.

For rådgivning om alkoholbehandling:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://mollen.dk/alkoholbehandling

 

Link: Alkoholmisbrug
http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Organisk_kemi_og_stoftyper/Alkohol
http://www.netstof.dk/ordforklaring.asp?AjrDcmntId=26

Fakta om alkohol
http://dagenssundhed.dk/index.php/Alkohol/Hvad-er-sandt-og-hvad-er-skroener-om-alkohol.html
http://www.laenken.dk/fakta_om_alkohol.6
http://www.altomalkohol.dk/Topnavigation/Fakta_om_alkohol.aspx
http://www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/alkohol.htm
http://www.scumdoctor.com/Danish/first-aid/alcohol-poisoning/Facts-About-Alcohol-Poisoning.html
http://iform.dk/kost/kost-og-sundhed/fup-eller-fakta-om-alkohol

 

Alkoholmisbrug og alkoholbehandling tlf. 70 26 12 24

Email Udskriv

Alkoholmisbrug og alkoholbehandling tlf. 70 26 12 24

 

Mllen_have__god_web_ny-LILLE

Rådgivning om alkoholbehandling og alkoholmisbrug:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug

 

Minnesotamodellen

Alkoholisme behandlet efter Minnesotamodellen

Betegnelsen bruges her i Norden efter den verdensdel hvor behandlingen er opstået, dvs. i staten Minnesota, USA. Behandlingsmetoden bygger på, at alkoholisme er en sygdom i sig selv, en primær sygdom, at alkoholismen medfører både fysiske, psykiske og sociale nederlag. En del af behandlingsfilosofien kommer fra, Anonyme Alkoholikere og AA's 12 trins program bruges i behandlingen. Behandlingsmetoden går ud fra at en alkoholiker aldrig kan få lært at drikke socialt igen. Hvis vedkommende atter begynder at drikke, vil den kroniske udvikling fortsætte med fatale følger. Alkoholisme kræver en særlig livsform, hvori indstillingen til alkohol og andre rusmidler har en betydelig plads. Behandling af alkoholisme betyder ændring af den gamle livsstil, som ikke mere passer med et ædru liv. For at undgå frustration og angst for en afholdenhed på livstid, lover alkoholikeren sig selv at være ædru en dag ad gangen. Dagen i morgen kan vi ikke gøre noget ved og når den kommer, så hedder den dag den l. dag. Alkoholikeren skal være 100% ansvarlig for sit liv og holde op med at søge syndebukke alle andre steder. Et godt forhold til Anonyme Alkoholikere er en forudsætning for at alkoholikeren vil kunne bibeholde den efter behandlingen opnåede ædruelighed. Alkoholisme er en familiesygdom og derfor bør familien deltage i familiebehandling.  

 

Alkoholisme bliver anerkendt som en sygdom

Det diskuteres stadig, både blandt professionelle og andre, om alkoholisme er en biologisk sygdom, om den opstår på grund af en anden primær sygdom, om den er et tegn på manglende viljestyrke og selvdisciplin, hvor stor betydning det sociale opvækstmiljø har, eller om det skyldes noget helt fjerde. Hvor om alting er, - tyder flere og mere tilbundsgående videnskabelige undersøgelser på, at den biologiske faktor spiller en ikke uvæsentlig rolle. Vi skal helt frem til årene efter 1930 før behandlerne for alvor begynder at lytte til forskerne, der taler for at alkoholisme er en psykisk, fysisk og social lidelse. På samme tid - i 1935 - blev Anonyme Alkoholikere dannet. Fra 1950 sker der en rivende udvikling i USA med hensyn til forskning omkring- og behandling af alkoholikere og andre kemisk afhængige. Det amerikanske lægeforbund (The American Medical Association), Det engelske lægeforbund (The British Medical Association), FN's Sundhedsorganisationen (WHO) samt adskillige landes regeringer og folketing har erklæret alkoholisme for en sygdom, med opfordring til at behandle den som sådan. Året 1971 udsendte House of Delegates, American Medical Association, en erklæring vedrørende alkoholisme, der lød som følger "American Medical Association opfatter alkoholisme som en indviklet sygdom, sammensat af biologiske, psykologiske og sociologiske faktorer og erkender, at de personer, der har sygdommen alkoholisme, bør behandles som patienter. The Association erkender, at der findes flere former for alkoholisme og at ethvert individ bør evalueres og behandles på en individuel måde".

 

Rådgivning om alkoholbehandling og alkoholmisbrug:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug

 

Lidt historie

De mennesker, der arbejdede med alkoholbehandling af alkoholikere i 40'erne og i begyndelsen af 50'erne, følte at deres arbejde var temmelig håbløst. De så de samme patienter komme igen uge efter uge, måned efter måned, men dog sjældent år efter år, fordi de fleste er i mellemtiden døde, eller blev lukket inde på psykiatriske afdelinger. Behandlingen, med de daværende metoder, så ikke ud til at hjælpe, og omkring hele behandlingen af kemisk afhængige herskede der en dyb pessimisme. Adskillige mente også, at alkoholikere i almindelighed var totalt håbløse at hjælpe. l 1948, 1949 og 1950 blev der oprettet 3 nye behandlingscentre for alkoholikere, uafhængige af hinanden, i staten Minnesota i USA. De var alle under stærk indflydelse af en lille gruppe ædru alkoholikere, der kom fra den organisation, vi i dag kender som AA (Anonyme Alkoholikere). To af behandlingscentrene havde til hensigt at bruge ædru alkoholikere som behandlere dvs. terapeuter. Gennem arbejdet med alkoholikerne, skulle disse videregive kernen i den livsfilosofi der findes i Anonyme Alkoholikeres 12 trin. Det tredje var et statshospital, der havde behandlet både kemisk afhængige og mentalt syge patienter, side om side, i godt 30 år. Dette hospital ændrede sine behandlingsmetoder radikalt i 50'erne. Adskillige stater i USA definerer alkoholisme på følgende måde; "en tilstand, hvad en person er ude at stand fil at tage vare på sig selv og sine interesser pga. vanemæssig og umådeholden indtagelse af alkohol, narkotika eller andre stimulanser". De kriterier, der bruges for optagelse på behandlingscentre som anvender Minnesota Modellen, er blandt andre, at hvis alkohol er det primære stof og hashrygning, kokain- eller pillemisbrug kommer i anden række, så hører vedkommende hjemme i behandling for alkoholikere. Hvis stoffer, som sædvanligvis sprøjtes , ryges eller sniffes, som f.eks. heroin kommer i første række i forhold til alkoholen, så er det andre behandlingsformer der skal til. Målsætningen er den samme: at hjælpe de afhængige ud af afhængigheden og være med til at planlægge et, for dem, nyt og værdigt liv med større livskvalitet.

 

Personalet - ædru alkoholikere

Det var et frivilligt program, for alkoholikeren noget af det vigtigste i hans/hendes stræben efter at holde sig ædru. Alene kammeratskabet i AA kunne få mange afhængige fil at vælge ædrueligheden. I AA's filosofi er det nødvendigt for de ædru alkoholikere, at "bringe budskabet videre", dvs. det budskab, at der findes en vej ud af afhængigheden ved at støtte sig til ædru alkoholikere. På grund af denne filosofi var AA'erne parat til at arbejde med aktive alkoholikere. De anså det som en hjælp for deres egen ædruelighed. På behandlingscentrene i Minnesota fandtes der naturligvis læger, psykiatere, sygeplejersker, sygehjælpere, præster, socialrådgivere og psykologer. Disse professionelle finder vi stadigvæk på behandlingscentrene. Men disse specialister havde fundet ud af, at ædru alkoholikere, som også var medlemmer af AA, kunne bruges som bindeled imellem patienterne og det øvrige personale. Inden længe opnåede disse ædru alkoholikere den fortrolighed, som de professionelle specialister forgæves havde søgt. På forbavsende kort tid, var der mange ædru alkoholikere blandt personalet, og da myndighederne i Minnesota i året 1954 gav tilladelse til at definere ansættelsesstillinger som "behandlere i alkoholisme", blev det ædru alkoholikere, der kom til at bestride de stillinger. Den livsholdning og filosofi de havde fået i AA, påvirkede hele behandlingsprogrammer. Såvel det øvrige personale som patienterne lærte om AA's livsanskuelse. Det viste sig, kort og godt, at hvis en restitueret alkoholiker, én, der havde opnået en god og stabil ædruelighed gennem sin medvirken i AA, påtog sig jobbet som behandler, reagerede patienterne mere åbent og ærligt.

 

Behandlingsmuligheder i Danmark i dag

I dag findes der en del behandlingscentre for alkoholikere, som bruger Minnesotamodellens principper. Alle, drives disse af private.

 

Rådgivning om alkoholbehandling og alkoholmisbrug:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug

Side_billed_mllen

 

Skadevirkninger af alkohol

Der sker ingenting ved at nyde et glas vin eller en øl i ny og næ, men ved længerevarende overforbrug - eller decideret alkoholmisbrug, begynder det at få konsekvenser for kroppen: Alkohol har en skadelig og nedbrydende virkning på de fleste af kroppens organer - og ikke kun i form af skrumpelever, som mange forbinder med et stort indtag af alkohol.

Alkoholskader er meget individuelle

Omfanget af skaderne på organerne hænger sammen med, hvor meget du har drukket, og hvor længe overforbruget har stået på. Derudover varierer det fra person til person, hvor meget man kan tåle at drikke. Er du særlig påvirkelig, kan selv et jævnt, men ikke overdrevet, alkoholforbrug give organskader. Større mængder alkohol indtaget på én gang er især skadeligt, så drik derfor ikke for mange genstande ad gangen og hold dig generelt til Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser.

 

Rådgivning om alkoholbehandling og alkoholmisbrug:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug

 

web_s-hus_juni

 

De 7 nye alkoholråd

Sundhedsstyrelsen er kommet med 7 nye alkoholråd. Målet er at give en  mere præcis vejledning om, hvordan man undgår alkoholrelaterede sygdomme, således at den enkelte kan vælge den livsstil og tage den risiko, som man ønsker.

 

1. Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred

 • Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, der påvirker næsten alle kroppens organer.
 • Alkohol kan medvirke til udviklingen af ca. 60 forskellige sygdomme.
 • Selv et lille alkoholforbrug kan give kræft.

 

2. Drik ikke alkohol for din sundheds skyld

 • Et lille alkoholforbrug kan have en hjertebeskyttende effekt for midaldrende og ældre.
 • Men det er sundere at beskytte sit hjerte med fx sund kost og motion, som ikke er kræftfremkaldende.

 

3. Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande eller mindre om ugen for kvinder og 14 for mænd

 • Det defineres som en lav risiko, når én person ud af 100 med et forbrugsniveau på 20 gram alkohol dagligt (knap to genstande)dør af en alkoholrelateret sygdom.
 • Dokumentationen peger ikke på et helt præcist antal genstande, der er tale om en afvejning af forskellige risici.
 • Det anbefales, at man fordeler forbruget af alkohol hen over ugen.

 

4. Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen.

 • Hvis man drikker mere end 14/21, er der behov for, at justere alkoholforbruget, fordi risikoen for at skade helbredet er stor.
 • Sundhedspersonale opfordres til ved et forbrug der overstiger 14/21 at vurdere, om der er behov for en kort intervention hos den praktiserende læge eller henvisning til alkoholbehandling.

 

5. Stop før 5 genstande ved samme lejlighed

 • Jo mere man drikker på en gang jo mere skader man sit helbred.
 • Især unge skal være forsigtige, da deres hjerner er under udvikling og derfor særligt følsomme over for alkohol.
 • Især unge, der drikker meget alkohol på en gang, har en stor risiko for uheld, ulykker og forgiftninger.

 

6. Er du gravid - undgå alkohol

 • Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld
 • Der findes ikke en nedre grænse for moderens alkoholforbrug, under hvilken man med sikkerhed kan sige, at alkoholforbruget vil være uskadeligt for fostret.
 • Da alkohol ikke er sundt for moderen og kan give barnet en lang række skader, vælger Sundhedsstyrelsen en anbefaling, der sikrer de bedste betingelser for udviklingen af et sundt barn.

 

7. Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol

 • Ældre har mindre væske i kroppen, derfor bliver promillen højere.
 • Med alderen har kroppen sværere ved at klare alkohol.
 • Alkohol kan forringe medicinens effekt og øge bivirkningerne.

Kopi www.sundhedsguiden.dk

 

Rådgivning om alkoholbehandling og alkoholmisbrug:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug

 

Mlle_en

 

Hvornår har man et alkoholmisbrug?

 • Man har et alkoholmisbrug, når man skal drikke mere og mere, for at opnå samme virkning.
 • Man har et alkoholmisbrug, når man har en fysisk trang efter alkohol.
 • Man har et alkoholmisbrug, når man ikke kan styre indtagelsen af alkohol.
 • Man har et alkoholmisbrug, når man drikker for at undgå abstinenser.
 • Man har et alkoholmisbrug, når man bliver ved med at indtage alkohol mod sin beslutning.
 • Man har et alkoholmisbrug, når alkohol får en dominerende rolle i hverdagen.

 

 

Link: Alkoholmisbrug
http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Organisk_kemi_og_stoftyper/Alkohol
http://www.netstof.dk/ordforklaring.asp?AjrDcmntId=26

Fakta om alkohol
http://dagenssundhed.dk/index.php/Alkohol/Hvad-er-sandt-og-hvad-er-skroener-om-alkohol.html
http://www.laenken.dk/fakta_om_alkohol.6
http://www.altomalkohol.dk/Topnavigation/Fakta_om_alkohol.aspx
http://www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/alkohol.htm
http://www.scumdoctor.com/Danish/first-aid/alcohol-poisoning/Facts-About-Alcohol-Poisoning.html
http://iform.dk/kost/kost-og-sundhed/fup-eller-fakta-om-alkohol

 

Alkoholrådgivning Herning Tlf. 70 26 12 24

Email Udskriv

Alkoholrådgivning Herning Tlf. 70 26 12 24

image010

 

Alkoholrådgivning Herning

Er du i tvivl om du har et behandlingskrævende alkoholproblem eller måske en af dine nærmeste har det. Så er du velkommen til at kontakte vores Alkoholrådgivning på tlf. 70 26 12 24. Sammen kan vi finde en løsning på problemet og tilrettelægge et handlingsforløb. Alkoholrådgivningen rådgiver også medicin afhængige og tilrettelægger udtrapning af medicinmisbrug og afhængighed.

For Alkoholrådgivning i Herning:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholraadgivning-2

 

 Jeg fandt på historier om min far

Skrevet af: Dorthe Boss Kyhn

Da Michael var lille dreng, løj han om forholdene derhjemme. Han fandt på historier for at holde virkeligheden på afstand. Han troede dengang, at han beskyttede sine forældre - men i virkeligheden burde nogen have smidt fløjlshandskerne og have grebet ind, siger han i dag.

Som lille kunne han godt mærke, at der var noget helt skævt derhjemme i lejligheden i Skanderborg. Opvæksten for ham og den syv år ældre bror var præget af uro. Moren var depressiv, og når hun havde det rigtig skidt stod den på masser af papvin. Faren var sømand og væk i perioder, men når han var hjemme, så stod den på druk og vold - og masser af svigt.

- Jeg havde en fornemmelse af, at det ikke var fedt dengang. Der var noget helt skævt, og jeg skulle hele tiden passe på mine forældre. At de ikke sloges, ikke drak, at de ikke kørte galt osv. - Derfor fandt jeg på løgnehistorier. Især om min far, jeg løj ham til at være en god far for at beskytte mig selv og ham. Jeg følte jo, at det var mit ansvar at passe på dem begge to, forklarer Michael Krøll Bojsen, der i dag er 29 år og netop nu aktuel i programrækken Når Mor Og Far Drikker på DR 2.

I dag kan han huske tilbage på kaos: Episoder med vold og trusler, fornemmelsen af at vågne op alene på bagsædet af bilen, mens forældrene var på værtshus. Når han blev glemt i børnehave og om, hvordan det var at skulle hente øl til forældrene. Og alle disse svigt holdt han på afstand med løgne og ved at være lidt af en medløber i skolen.

For Alkoholrådgivning i Herning:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholraadgivning-2

 

Forældrene døde

Det stoppede først, da forældrene døde med cirka et halvt års mellemrum, da Michael var 10 år. Moren døde af en hjerneblødning som bare 37 år og faren af lungekræft som 46-årig.

- Jeg flyttede op til min tante og onkel, og det blev min redning. Her fik jeg tryghed og rolige rammer.

Det gik stadig ikke så godt i skolen, jeg havde svært ved at følge med, men hævdede mig ved at være god til idræt. Først i de sidste skoleår kom jeg godt med fagligt, forklarer Michael Krøll Bojsen, som stadig ikke forstår, at ingen i omgivelserne greb ind dengang, han var en lille dreng og havde det kæmpe ansvar på sine skuldre: - De må da have kunne se, hvordan det stod til, filosoferer han i dag, godt 20 år efter forældrenes død.

Efter skolen begyndte Michael på social- og sundhedsassistentskole, han tog på højskole og spillede teater i en årrække. Men også han blev forfulgt af dæmoner.

- Jeg var vild. Jeg drak og røg for meget hash. Jeg havde en udtalt angst for, at folk ikke kunne lide mig, og mit dårlige selvværd gjorde det kun værre. Jeg følte selv, at jeg blev sjovere, når jeg røg og drak - så egentlig var det jo ren overlevelse, forklarer han.

Han oplevede også, at han havde en veludviklet fornemmelse for, når andre havde det skidt. En egenskab han er helt sikker på stammer fra barndommen, hvor han selv hele tiden skulle vogte over sine forældre og passe på.

 - Jeg oplevede blandt andet via mit arbejde, at jeg hurtigt fik en fortrolighed med for eksempel børn, der var lidt mere skrøbelige. Jeg opfatter ubalance utrolig hurtigt og mærker omgående, hvis der er dårlig stemning... det ligger stadig dybt i mig, at jeg skal have styr og kontrol over alt. Selv som voksen har jeg meget svært ved at slippe kontrollen.

For Alkoholrådgivning i Herning:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholraadgivning-2

 

”Det går så fint...”

På et tidspunkt var Michael klar over, at han selv var på vej ud på et skråplan. Han var rodløs og havde svært ved at binde sig. Han var igennem forskellige terapi-forløb, men først da han for nylig kom med i en gruppe af unge, der er vokset op med misbrugsforældre, begyndte det at gå den rigtige vej. Og i dag bruger han også sin kreative side, sine malerier, som en vej ud ad rodløsheden.

- Mit budskab i dag er, at vi bliver nødt til at smide fløjlshandskerne. Hvis vi fornemmer, at et barn ikke trives og at der ligger noget andet bag, så må man gå lidt tættere på dem. Det kan godt være, at svaret er, at det går da helt fint - så må man gå lidt mere i dybden og sige, men jeg kan jo se og mærke på dig, at du ikke har det godt. Jeg tror, det er vigtigt, at omgivelserne signalerer, at vi godt kan se, at det ikke er okay, og at vi godt kan gennemskue, hvis der eksempelvis finder et misbrug sted. Vi bliver nødt til ikke at lade os nøje med et ”det går så fint”, siger Michael Krøll Bojsen.

Kopi dr.dk

 

Alkoholrådgivning Herning

Er du i tvivl om du har et behandlingskrævende alkoholproblem eller måske en af dine nærmeste har det. Så er du velkommen til at kontakte vores Alkoholrådgivning på tlf. 70 26 12 24. Sammen kan vi finde en løsning på problemet og tilrettelægge et handlingsforløb. Alkoholrådgivningen rådgiver også medicin afhængige og tilrettelægger udtrapning af medicinmisbrug og afhængighed.

For Alkoholrådgivning i Herning:

Tlf. 70 26 12 24

Link: http://www.mollen.dk/alkoholraadgivning-2

 

Byer:

Få hjælp til at motivere den afhængige. Der findes alkoholrådgivning over hele landet.

Herning , Albertslund , Allerød, Allingåbro , Ballerup , Birkerød , Bjergsted , Bogense , Bramsnæs , Brøndby Dianalund , Dragør ,  Esbjerg , Faaborg ,Fakse , Farum , Fredensborg-Humlebæk , Fredericia , Frederiksberg , Frederiksborg , Frederikssund , Frederiksværk , Fuglebjerg , Gentofte , Givskud , Gladsaxe , Glostrup , Greve , Græsted-Gilleleje , Gørlev  , Haderslev , Haslev , Helsinge , Helsingør , Herlev , Herning  ,Hillerød , Hjørring , Holbæk , Hornbæk , Horsens  , Hundested , Hvalsø , Hvidovre , Høje-Taastrup , Høng , Hørsholm , Ikast ,  Ishøj ,  Jyderup , Jægerspris , Kalundborg,  ,Korsør , København ,  Køge , Langebæk , Ledøje-Smørum , Lejre  , Liseleje ,  Lyngby-Taarbæk ,  ,  Nakskov , Næstved , Odense , Præstø , Ramsø , Ribe , Ringsted , Roskilde ,  Rødovre , Rønnede , Rørvig , Skibby , Skælskør , Skævinge , Slagelse , Slangerup , Solrød , Sorø ,  Stege ,  Stenlille , Stenløse , Stevns , Svinninge , Søllerød , Tisvilde , Tølløse , Tårnby , Vallensbæk , Vangede , Vanløse , Varde, , Vordingborg , , Værløse , Ølstykke , Åbenrå , Ålborg , Århus, Århus C, København C København N , Sjælland, Fyn og Jylland

 

Link: Alkoholmisbrug
http://da.wikipedia.org/wiki/Alkohol
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Organisk_kemi_og_stoftyper/Alkohol
http://www.netstof.dk/ordforklaring.asp?AjrDcmntId=26

Fakta om alkohol
http://dagenssundhed.dk/index.php/Alkohol/Hvad-er-sandt-og-hvad-er-skroener-om-alkohol.html
http://www.laenken.dk/fakta_om_alkohol.6
http://www.altomalkohol.dk/Topnavigation/Fakta_om_alkohol.aspx
http://www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/alkohol.htm
http://www.scumdoctor.com/Danish/first-aid/alcohol-poisoning/Facts-About-Alcohol-Poisoning.html
http://iform.dk/kost/kost-og-sundhed/fup-eller-fakta-om-alkohol

 


Side 3 ud af 40